Меморандум СМРУ с ПР
М Е М О Р А Н Д У М

про партнерство та співробітництво
між політичною партією «Партія регіонів» та
Всеукраїнською молодіжною громадською організацією
«Союз молоді регіонів України»

  м. Київ - "21" вересня 2010 р.

Політична партія «Партія регіонів» та Всеукраїнська молодіжна громадська організація «Союз молоді регіонів України» (далі – Сторони), усвідомлюючи необхідність всебічного сприяння подальшому розвитку та покращенню стану реалізації молодіжної політики в Україні та налагодження партнерських відносин між владою та молоддю, уклали цей Меморандум про партнерство та співробітництво.

1. Сторони погодилися розглядати їх співробітництво, як інструмент розвитку та реалізації в Україні послідовної молодіжної політики, спрямованої на створення економічних, правових, організаційних умов і гарантій для всебічної самореалізації кожного молодого громадянина України та всебічної підтримки молодіжної ініціативи.

2. Всеукраїнська молодіжна громадська організація «Союз молоді регіонів України» від імені Політичної партії «Партія регіонів» бере на себе зобов’язання реалізувати державну молодіжну політику та формувати кадровий резерв Партії регіонів на всеукраїнському, регіональному та місцевому рівнях.

3. Політична партія «Партія регіонів» сприяє та забезпечує кар’єрне зростання активістів Всеукраїнської молодіжної громадської організації «Союз молоді регіонів України» в органах державної влади та органах місцевого самоврядування.

4. З метою практичного виконання цього Меморандуму Сторони домовилися про:
- надання Союзу молоді регіонів України квоти при формуванні списків кандидатів до представницьких органів влади всіх рівнів з пропорційним розподілом по списку не менше 10 %;
- залучення представників Союзу молоді регіонів України до підготовки та проведення експертизи проектів законів з питань молодіжної політики, освіти, охорони здоров’я, соціального захисту тощо;
- взаємний обмін інформацією, діяльність сторін на взаємну допомогу.

5. Цей Меморандум укладений на двох аркушах у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної із Сторін.


 

 

 

     Голова Політичної партії                                                                                     Голова                            «Партія регіонів»                                                                      Всеукраїнської молодіжної

                                                                                                                   громадської організації
                                                                                                          «Союз молоді регіонів України»
 

 

 

 

 

 

М.Я.АЗАРОВ                                                                                                                       А.П.ПІНЧУКСоздан 20 апр 2012